hondenlosloopgebiedpietersberg.punt.nl
In de mailbox:
 
" Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de gemeente Maastricht en Natuurmonumenten over de Sint-Pietersberg. In deze editie worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Informatiebijeenkomst ENCI-gebied
- Laatste fase restauratie Fort Sint Pieter vordert
- Actie: een kijker voor de berg
- Voorbereidingen centrale parkeervoorzienin
- Definitief plan hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg "
 
Lees hier verder ...
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
Het was hier even stil.
Onder dit logje nu een aantal artikelen en reacties die de laatste tijd her en der zijn verschenen in krant of op internet betreffende het hondenlosloopgebied.

Lees hier verder ...


Lees meer...   (22 reacties)
 
" Definitief plan hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg

Gesprekken tussen de betrokken partijen bij het hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg hebben een definitief plan opgeleverd. Op basis van suggesties en verbeteringen die hondenbezitters in de afgelopen maand hebben aangedragen is de oplossingsrichting geoptimaliseerd. Een gebruiksovereenkomst garandeert dat het hondenlosloopgebied ook in de toekomst blijft. "
 
Lees hier verder ...
 
Lees meer...   (22 reacties)
Bericht van Jacqueline en Tonnie:
 
Beste gebruikers van het hondenlosloopgebied Sint Pietersberg,

Zoals beloofd hebben wij een kort verslag voor jullie gemaakt over de vergadering werkgroep hondenlosloopgebied Sint Pietersberg 26-01-2012.

Om maar met de deur in huis te vallen, de eindconclusie is dat er van de grootte van de hap die uit het gebied wordt genomen in vierkante meters niets verandert. Alleen zal de smalle doorgang breder worden, maar dit wordt ook weer onmiddellijk aan het hondenlosloopgebied onttrokken ter compensatie. "
 
Lees hier verder ...
 
Lees meer...   (5 reacties)

" Beste liefhebbers van het hondenlosloopgebied.

 

Bedankt voor de vele reacties en jullie vriendelijke woorden. Aanstaande donderdag zal de eerste vergadering over het hondenlosloopgebied plaats vinden. Vanuit de gemeente en helaas ook vanuit de gebete Hoond worden wij onder druk gezet om alleen binnen de kaders van de oplossingrichting te onderhandelen. Wij zullen echter vasthouden aan de oplossing die de meerderheid van jullie heeft aangegeven wenselijk te vinden. En dat is met grote voorsprong voorstel 2 geworden.

Wij zullen zo spoedig mogelijk na de vergadering jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken.

 

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Braun en Tonnie van Mulken "
 
 
Lees meer...   (5 reacties)
 
In de vierde nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de Sint-Pietersberg worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
·  Oplossingsrichting hondenlosloopgebied Sint-Pietersberg
·  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Pietersberg, Jekerdal, Cannerberg’ goedgekeurd
·  Werkzaamheden in Oehoe Vallei afgerond
·  Aankoop perceel grond versterkt natuurwaarde op Sint-Pietersberg
·  Informatiebijeenkomsten
·  Voorbereidingen centrale parkeervoorziening
 
Lees hier verder ...
 
Lees meer...   (8 reacties)
 

"Beste liefhebbers van het hondenlosloopgebied Sint Pietersberg.

Zoals beloofd zouden wij u drie voorstellen voorleggen. Voorstel 1 en 2 hebben wij opgesteld, voorstel 3 is het voorstel zoals dat dinsdag 29 november is gepresenteerd."
 
Lees hier verder ...
 
Lees meer...   (19 reacties)
 
Bericht van Jacqueline en Tonnie, van het burgerinitiatief
 
" Beste ondertekenaars van het burgerinitiatief, en natuurlijk alle hondenvrienden en sympathisanten van hondenlosloopgebied Sint Pietersberg.
 
Wij willen jullie hele fijne feestdagen toewensen en ook op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op onze berg. "
 
Lees hier verder ...

Lees meer...   (8 reacties)
 
Het burgerinitiatief om het hondenlosloopgebied zo te behouden als het er nu ligt heeft vanavond in de gemeenteraadsvergadering géén meerderheid behaald.
De meeste partijen hadden het wel willen steunen - het voorliggende compromis plan werd als onvoldoende bestempeld- maar hadden het idee dat ze dit juridisch gezien niet konden waarmaken.
 
Wel is er een amendement ingediend -en aangenomen- dat in de toekomst gaat zorgen voor meer democratie omtrent de besluitvorming betreffende het hondenlosloopgebied.
De gemeenteraad krijgt inspraak. En aan de intiatiefneemsters van het burgerinitiatief -Tonnie en Jacqueline- is duidelijk gemaakt dat het wenselijk is dat ze mede zitting gaan nemen bij het overleg met gemeente Maastricht en Natuurmonumenten.
 
Al met al geen slecht resultaat. Er was voor vanavond ook weer een mooie presentatie gemaakt. Super gedaan dames!

Lees hier verder ..
 
 
Lees meer...   (10 reacties)
 
Er spelen momenteel meerdere dingen tegelijk, daarom verschillende onderwerpen en artikelen in één logje.
 
Vanavond behandeling burgerinitiatief door de gemeenteraad! om 17 uur.

Lees hier verder ..

Lees meer...   (11 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
 
* Wie runt deze weblog?
 
 
* Foto's van hondjes op de berg 
 
 
Waarom het losloopgebied moet en mag blijven zoals het nu is:
 
 
 
 
 
* Wil je laten weten wat jij speciaal en leuk en onmisbaar vindt aan het losloopgebied op de Sint Pietersberg? Mail dan je mening en/of foto. Je reactie zal hier worden geplaatst
 
 
   
 
 
 
 
* Voor info mail stichting De Gebete Hoond  info@gebetehoond.nl
 
 
* Om op een bericht [log] te kunnen reageren klik op 'reactie' links onder het bericht
 
  
 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
 
Lady ziet het niet zitten om verbannen te worden naar een klein veldje
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl