hondenlosloopgebiedpietersberg.punt.nl
Transferium, burgerinitiatief en stelling van de week
 
Er spelen momenteel meerdere dingen tegelijk, daarom verschillende onderwerpen en artikelen in één logje.
 
Vanavond behandeling burgerinitiatief door de gemeenteraad! om 17 uur.

Lees hier verder ..

Reacties

hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 12:10
In de Ster van 14-12:
 
Tekst gekopieerd:
 
" Stelling van de week:
'Burgerinitiatief hondenlosloopgebied heeft vastlopen aan zichzelf te danken'
 
Het burgerinitiatief over het hondenlosloopgebied is gestrand en dat is te danken aan de compromisloze houding van de indieners. Als men iets meer water bij de wijn had willen doen, had het burgerinitiatief meer voor de hondenbezitters kunnen binnenslepen.
 
Wat vindt u ervan?
Reacties worden volgende week gepubliceerd. "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 12:13
Ster van 14-12:
 reactie op Stelling van de week over het transferium:
 
De tekst gekopieerd:

Transferium (4)

" De Sint Pietersberg moet geen parkeerplaats voor 160 auto's krijgen omdat het nieuw te bouwen transferium totaal niet past tussen Fort en berg. Dit blikblok vervreemdt mensen van hun omgeving. Als je al zoiets wilt moet je dat in een stedelijke omgeving inpassen. Laat staan dat het gesubsidieerd gaat worden door Natuurmonumenten. De gemeente moet er niet voorzorgen dat zij aan de hand van Natuurmonumenten moeten gaan lopen omdat de gemeente zelf geen geld voor heeft voor de aanleg van dit transferium. Laat de bezoekers die onze Sint Pietersberg bezoeken, ook in de toekomst hun stalen vehikel parkeren op een, misschien een beetje rommelig, landelijke parkeerplaats. "

Tonnie van Uum, Maastricht
hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 12:16
 
 
Tekst:

" Natuurmonumenten koopt perceel Sint Pietersberg
MAASTRICHT

Natuurmonumenten heeft midden op het plateau van de Sint-Pietersberg een grondperceel aangekocht. De aankoop van de grond past in het doel van Natuurmonumenten om de natuurwaarden op de Sint-Pietersberg te versterken. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten gebied wat de kansen voor natuurontwikkeiling vergroot. Met gericht natuurbeheer wil Natuurmonumenten de soortenrijkdom op de berg vergroten. Planten en dieren, maar ook recreanten zullen hiervan profiteren.
De aankoop is mede gerealiseerd door een goede response op een fondsenwervende mailing van Natuurmonumenten afgelopen september onder leden en donateurs in Maastricht. Natuurmonumenten is verheugd dat 12% van de aangeschreven leden en donateurs positief heeft gereageerd op het giftverzoek.
Het aangekochte perceel is lange tijd gebruikt als landbouwgrond en intensief bemest. Daardoor zal het lang duren alvorens de oorspronkelijke schrale grond terugkeert. "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 12:23
Reacties op transferium en aankoop perceel:
 
wauw Tonnie, wat goed !!!!!!!
 
Super gedaan, Tonnie!
Ik besef dat ik ook eens vaker in de pen moet klimmen. geweldig dat de media hier de gelegenheid voor geeft.
Hoe staat het eigenlijk met het transferium? Daar ging de gemeenteraad toch ook niet voetstoots mee akkoord?
 
nog niet bekend!!  
 
mischien een kans om een gedeelte van dit parceel al losloopgebied?
Net gelezen de presentatie raads commissie 13 December > "Van de 230 hectare grond willen de inwoners van Maastricht alleen het plateau behouden zoals het was. Ik denk dat dit een heel redelijke en billijke eis is. " Desondanks alle discussie rondom de berg, of mischien juist hierdoor, komt naar voeren hoe ONTOEREKEND de aanbod (en kwaliteit) van de bestaande losloopgebieden hier in Maastricht is!
 
en dat voor 108.0000 e het DUBBELE van de gangbare prijs
 
Ik wil toch best wat meer weten over die '12% van de aangeschreven leden en donateurs die positief heeft gereageerd op het giftverzoek'.
Heb van een ex-medewerkster van Natuurmonumenten ook begrepen dat Natuurmonumenten hier inmiddels weinig leden meer heeft. Dus 12% klinkt als veel, maar 12% van weinig .. is niet veel.
hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 12:24
reactie op stelling compromisloosheid burgerinitiatief :
 
dit is wel erg kort door de bocht en erg ongenuanceerd
 
Ik vind de stelling ook erg kort door de bocht. Sowieso is het belangrijk om op 'meerdere paarden' te wedden, om je kansen te spreiden. En te verdubbelen! Want ook al wordt het burgerinitiatief niks, de gemeenteraad heeft zich nu duidelijk uitgesproken dat het compromis dat er ligt niet voldoende is. En de wethouder op het hart gedrukt dat het beter kan [voor de hondenwandelaars]. Dat is pure winst.
 
- Von Nie Stichting de Gebete Hoond heeft voor een compromisplan gezorgd. Mooi gedaan! Het burgerinitiatief gaat verder en ik ben daar blij mee. De gemeenteraad heeft zich nooit over het losloopgebied en volgens mij zelfs niet over de hele St Pietersberg uit mogen spreken. Burgerinitiatief heeft gezorgd voor meer democratie.
En ik hoop natúúrlijk dat er zoveel mogelijk uit wordt gehaald.
Zou doodzonde zijn als het losloopgebied verpietert omdat het onaantrekkelijker wordt en mensen steeds meer gaan wegblijven ..
 
hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 12:26
De presentatie is al klaar, maar wordt pas na de vergadering gepubliceerd. Het zal ongetwijfeld weer erg de moeite waard zijn!
 
waarom pas na de vergadering?
 
Ik zou er ook voor kiezen om het nu al te publiceren bij wijze van reclame maken maar daar denkt iedereen anders over.
Hier de presentatie van vorige week, vond ik erg mooi!

http://dl.dropbox.com/u/ 19348480/ presentatie%20raadscommissi e%2013%20december-2.doc
 
En er bestaat dus niet zoiets als een garantie voor gratis parkeren bij de berg. Dit is gisteravond ontkend.
 
von had jij anders verwacht dan? tuurlijk wordt het betaald parkeren, alleen nog wachten wanneer/hoeveel enz
 
hebben ze nodig om de bussen touristen toe teleiden... meteen een extra zondags activeiten voor de bussen volgeladen mensen...
 
ja jippie :(
 
Jacqueline, ik begrijp dat er wel ergens dergelijke beloften zouden zijn gemaakt. Jammer dat ze op de site van gemeente Maastricht niet terug te vinden zijn.
 
Maar om op je vraag te antwoorden: nee, ik had dat niet verwacht. Het bord 'einde betaald parkeren zone' staat nu al ter hoogte van Bergrust. Dat gaan ze met de komst van transferium echt niet terug naar beneden zetten, denk ik.      
hondenlosloopgebiedpietersberg op 19-12-2011 19:28
Wat een prachtige en sterke presentatie! Geweldig gedaan!
 
Als het voorstel meteen was gemaakt alles zo laten als het is. Een elektronisch toegangspoort maken waarmee je kan betalen per toegang. En de opbrengst gaat naar natuurmonumenten, dan waren ze waarschijnlijk het er mee eens geweest.Ik heb wel een euro over voor de honden om ze daar te kunnen laten rennen. O ja alle vogels en andere dieren boven, of op het gebied afschieten om contaminatie van het gras te voorkomen.Waar hebben we het over!!!!!!!!!!!!
 
Ik heb nog geen stuiver voor Nm over, mijn hond moet echt 2 x per dag (het gehele jaar) eruit, tel uit de winst voor NM. Van dat geld gaat NM dan het transferium sponsoren?!! Geen haar op mijn hoofd!!!!  
ingezonden brief op 22-12-2011 11:13
Ingezonden brief over het transferium:
 
" Ik meen te mogen stellen dat inmiddels bijna heel Sint Pieter -en hopelijk ook de andere inwoners van onze mooie stad- faliekant tegen de aanleg van een ordinaire parkeerplaats (iedere andere benaming zou tè veel credit zijn) op de mooiste plek van Maastricht is. Een historische blunder van jewelste! Immers, niets zo tegennatuurlijk als een kunstmatig aangelegd transferium waarvoor het staande koren van de agrariër het veld moet ruimen terwijl er andere goede en goedkopere alternatieven zijn.
Al diegenen die al wat langer op St Pieter woonachtig zijn weten dat de reeds bestaande parkeer -terreinen bij Bergrust, Fort St Pieter en de Midgetgolfbaan al generaties lang perfect het doel dienen waarvoor ze bestemd zijn. Echter, de gemeente die in deze samenspant met de vereniging Natuurmonumenten noemt dit rommelig en dus wordt het gebied geslachtofferd aan het design. Waarom denkt U dat er bijna 300 zienswijzen tegen dit plan  zijn ingediend, waarom al dat boe-geroep tijdens de drukbezochte informatieavonden in de voormalige meisjesschool te St Pieter en onlangs in de Stay OK? Het college, aangemoedigd door Natuurmonumenten, regeert echter met ijzeren hand  en legt de natuur haar planologische wil op. Niet strokende zienswijzen worden door een blablabla blatende wethouder gepareerd en stelselmatig ongefundeerd onder het tapijt geschoven. De antwoorden raken vaak kant noch wal maar worden als dogmatische waarheden gepresenteerd. En als men er helemaal niet meer uitkomt tovert men de dooddoener ‘daar herkent het College zich niet in’, uit de hoge hoed en laat  de inbrengers van een zienswijze met het vervelende gevoel achter bij een democratische inspraakronde niet serieus genomen te worden.
 Het transferium mag er nooit komen ook niet onder beperkende voorwaarden. Onder beperkende voorwaarden wordt verstaan het invoeren van betaald parkeren om de verkeersaanzuigende werking tegen te gaan, het herinrichten van de vijfsprong en het faceliften van de Luikerweg.  Het zijn de garanties die het Buurtplatform eist om overlast tegen te gaan. Je hoeft waarlijk niet gestudeerd te hebben om te begrijpen dat dit handenvol met geld gaat kosten iets dat in deze crisistijd ronduit onacceptabel is.  Kunnen we de bedragen die hiermee gemoeid zijn nou werkelijk niet beter besteden? Bijvoorbeeld  aan de mensen wier WMO geld werd afgenomen? Dat lijkt me pas echt nodig.
Door de aanleg van een verzonken  transferium op voornoemde plek (nog korter op de woonwijk aan) creëert de Gemeente Maastricht een uitgelezen kans om criminaliteit, geluidsoverlast vuildumperij etc.  te laten voortbestaan zo niet in hevigheid te doen toenemen. De omwonenden voorzien dit scenario al maar de gemeente stelt zich op het standpunt dat ze niet weet welke consequenties de aanleg heeft. En alleen daarom al zou zij er niet aan moeten willen beginnen.  Wordt dit scenario werkelijkheid dan is het volgens de gemeente een kwestie van handhaven. Maar wij weten helaas allemaal waar  de helden van Handhaving & Toezicht zich mee bezig houden. Ze straffen de burgerlijke ongehoorzaamheid keihard af maar laten de echte criminaliteit ongemoeid want die vindt plaats wanneer zij al lang boven moeders pappot in slaap zijn gesukkeld. "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 22-12-2011 23:29
Nog een reactie over het transferium, deze is eerder geplaatst in de Ster:
 
" Reactie parkeertransferium.

Transferium dit prachtige woord betekent overslag- of overstappunt. Het feit dat men een landelijke parkeergelegenheid deze naam wil geven, toont de absurditeit al aan. De huidige parkeerplaatsen worden door gemeente en Natuurmonumenten te rommelig gevonden. En in het kader van de grootse opknapbeurt van het fort, het toekomstige educatieve- / bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, moet er een parkeerplaats met allure komen. Overigens komen er niet meer parkeerplaatsen dan er nu zijn, alleen mag men op dit transferium de voiture op klasse stallen. Dit zal, naar het zich laat aanzien, in de toekomst ook betaald parkeren gaan worden. Want laten we wel wezen, deze parkeergelegenheid, die niet zou misstaan bij een futuristisch stadion, kost natuurlijk wel een lieve duit. Als medeargument voor het moeten invoeren van betaald parkeren wordt ook aangevoerd dat mensen hier hun auto parkeren, omdat zij elders moeten betalen. Dit is telkenmale het argument om de betaald parkeervlek al maar uit te breiden. Maar zou het niet verstandiger zijn om eens te kijken of de tarieven die gehanteerd worden in de betaalde zones niet te hoog zijn? Wellicht voorkomt dit een hoop narigheid! En kunnen mensen die onze mooie, landelijke Sint Pietersberg willen bezoeken, ook in de toekomst hun stalen vehikel blijven parkeren op een, misschien een beetje rommelig, landelijke parkeerplaats.

Jacqueline Braun "
hondenlosloopgebiedpietersberg op 24-12-2011 21:37
Mijn reactie op stelling van de week in de Ster: Burgerinitiatief hondenlosloopgebied heeft vastlopen aan zichzelf te danken:

Geachte redactie,

In de Raadsvergadering van 20-12-2011 is een amendement aangenomen.
Dit amendement werd gesteund door de gehele Raad minus Groen Links en LPM.
Aan het amendement werd tijdens de vergadering toegevoegd dat de beide initiatiefneemsters van het Burgerinitiatief, “gemandateerd” door de Gemeenteraad, gaan deelnemen aan het overleg dat wethouder van Grootheest met NM, de Provincie en de Stichting Gebete Hoond over de herinrichting van het hondenlosloopgebied voert.

Uit bovenstaande moet worden afgeleid dat Uw stelling niet houdbaar is.

Tonnie van Mulken

PS Op de door Jacqueline Braun verzorgde presentatie volgde tijdens de Raadsvergaring luid applaus, met name door de gerede twijfel of heischraal gras überhaupt op dat gebied wel kan groeien (pagina 11 en 23).

https://dl-web.dropbox.com/ get/burgerinitiatief/ 2011_12_20_Presentatie_J_Braun_ Burgerinitiatief_Behoud_Honden losloopgebied_STPBerg_opt.pdf? w=cb69d3c5
hondenlosloopgebiedpietersberg op 24-12-2011 21:38
Zonet mijn reactie op de stelling van de week van de Ster ingezonden:

Ik kan het niet eens zijn met uw stelling. Mijns inziens willen de indieners van het burgerinitiatief wel water bij de wijn doen. Het hart uit het hondenlosloopgebied halen is alleen geen water bij de wijn maar een heuse aderlating. Toen het compromisplan werd gepresenteerd kon je een bom horen vallen onder de aanwezigen. Het was nog erger dan al verwacht.
De stelling had wat mij betreft mogen luiden: Natuurmonumenten heeft het aan haar eigen starheid en inhaligheid te danken dat er maar geen rust komt op de Sint Pietersberg.
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
 
* Wie runt deze weblog?
 
 
* Foto's van hondjes op de berg 
 
 
Waarom het losloopgebied moet en mag blijven zoals het nu is:
 
 
 
 
 
* Wil je laten weten wat jij speciaal en leuk en onmisbaar vindt aan het losloopgebied op de Sint Pietersberg? Mail dan je mening en/of foto. Je reactie zal hier worden geplaatst
 
 
   
 
 
 
 
* Voor info mail stichting De Gebete Hoond  info@gebetehoond.nl
 
 
* Om op een bericht [log] te kunnen reageren klik op 'reactie' links onder het bericht
 
  
 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
 
Lady ziet het niet zitten om verbannen te worden naar een klein veldje
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl