hondenlosloopgebiedpietersberg.punt.nl
Twee nieuwe voorstellen
 

"Beste liefhebbers van het hondenlosloopgebied Sint Pietersberg.

Zoals beloofd zouden wij u drie voorstellen voorleggen. Voorstel 1 en 2 hebben wij opgesteld, voorstel 3 is het voorstel zoals dat dinsdag 29 november is gepresenteerd."
 
Lees hier verder ...
 

Reacties

hondenlosloopgebiedpietersberg op 28-12-2011 18:12
De hele tekst:
 
" Beste liefhebbers van het hondenlosloopgebied Sint Pietersberg.

Zoals beloofd zouden wij u drie voorstellen voorleggen. Voorstel 1 en 2 hebben wij opgesteld, voorstel 3 is het voorstel zoals dat dinsdag 29 november is gepresenteerd.

Beide voorstellen van ons hebben geen compensatiegebied. Waarom niet? Op de berg is het onmogelijk om een geschikt compensatiegebied aan te wijzen. Alle gebieden zijn gescheiden van het hondenlosloopgebied door een weg. De compensatiegebieden aan de onderzijde van de berg vinden wij niet geschikt. Allereerst worden zowel de uitbater van Chalet Bergrust, de paarden die er nu gebruik van maken, als de omwonenden opgezadeld met een probleem dat op de berg is ontstaan. Verder zijn de gebieden eigenlijk ongeschikt. Gaat u maar een kijkje nemen, dan ziet u onmiddellijk wat wij bedoelen. Nu is het een modderveld door de paardenhoeven, maar de vele mensenvoeten en hondenpootjes zullen dit ook in no time omtoveren in een modderveld. Het derde voorstel is de oplossingsrichting die aangedragen is door Stichting de Gebete Hoond, Natuurmonumenten, het uitvoerende orgaan van de gemeente en de provincie. Een gesprekspartner kon zich er niet in vinden, namelijk buurtplatform Sint Pieter.

In de bijlage treft u de ingetekende voorstellen aan, met de voor- en nadelen erbij (voor zover wij die kunnen overzien).

Laat ons a.u.b. weten welk voorstel uw voorkeur heeft, liefst voor 8 januari. Als u de volgorde van uw voorkeur aangeeft, kunnen wij deze voorkeuren makkelijker inventariseren. Zodat wij uw wensen naar voren kunnen brengen, als wij aanschuiven bij de onderhandelingen over het hondenlosloopgebied.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Braun en Tonnie van Mulken. "
[ mail ]
hondenlosloopgebiedpietersberg op 28-12-2011 18:16
 
Hier een link naar de bijlage ... klik
 
Je voorkeur aangeven kan in een mail naar hondensintpietersberg@gmail.com

hondenlosloopgebiedpietersberg op 28-12-2011 20:42
Reacties op facebook:
 
Fijn dat we een voorkeur kunnen aangeven. Als ik dan Moet kiezen, lijkt mij 2 wel de beste optie.
 
Jef, hoe gaat het eigenlijk met de telling? Tellen voorkeuren die hier op facebook worden doorgegeven ook?
 
2,1,3
2 lijkt op hoe het was, 1 lijkt er bij in de buurt te komen, en 3 is niet helemaal duidelijk, maar ziet er vreemd uit, kost ook nog bergen met geld.
Ik zal 2,1,3 doormailen.
 
Ja hoor alle stemmen tellen. Kan via faebook of mail. We houden het bij. Dat geldt ook voor de weblog. Wel graag een naam erbij. Hoeft niet voor en achternaam te zijn. Maar zo kunnen we het netjes bijhouden:-)
 
Hallo Anne. We zullen je keuze noteren. Als je je mail adres doorgeeft zullen we je in de toekomst op de hoogte houden. Het adres is hondensintpietersberg@gmail.com Dat geldt voor iedereen!!:-)
 
hallo, mijn voorkeur gaat naar nummer 2 dit lijkt mij de meest geschikte plek voor de honden.
 
Is genoteerd Brenda :-)
 
Volgorde van voorkeur: 2, 1, 3
Ik heb met 3 echt moeite omdat het hart er dan uit gaat ..    
Heeeeeeel hartelijk dank voor alle moeite die jullie er in stoppen, Jef en Tonnie ♥  
hondenlosloopgebiedpietersberg op 29-12-2011 11:21
Ingezonden brief in de Limburger :
 
 
De hele tekst:

" Dagblad de Limburger
donderdag, 29 december
Ontwikkelingen Sint-Pietersberg (div. artikelen)

Behoefte

De stichting De Gebeete Hoond spreekt niet namens mijn viervoeter en kan zelf amper opkomen voor de belangen van hondenbezitters. Als de plannen doorgaan wordt onze prachtige Luikerweg ontsiert door een parkeerplaats die het karakter van de noordhelling van de Sint-Pietersberg voor goed ruïneert. In de opvatting van veel betrokkenen heeft onlangs een dubieuze ruil van gronden plaatsgevonden ten behoeve van het landgoed van makelaar Dassen. Maar als het aankomt op het luisteren naar de behoeftes van de recreatieve gebruikers van de Pietersberg, prevaleert heischraal grasland boven een wandel- en hondenlosloopgebied. Prachtig voor toeristen en leden van Natuurmonumenten. Zij kunnen binnenkort hun auto parkeren in onze natuur en direct het heischraal grasland inlopen richting oehoevallei. Laten we niet vergeten dat in een mooi verleden de berg schraal van nature was. Er liepen ook natuurliefhebbers en dat waren veelal mensen met dezelfde behoefte als de hondenliefhebbers.

Robert Tijssens, Riemst "

hondenlosloopgebiedpietersberg op 29-12-2011 11:23
ik heb deze zomer nogal wat toeristen aangesproken en verteld over de plannen, en ik heb nog niemand gevonden die het rommelig vond, of het transferium een goed idee vond, het losloopgebied graag zag veranderen/verdwijnen. de enige die zich in deze plannen kunnen vinden zijn mensen die nou geen gebruik maken van dit gebied en het vooral kennen van de "mooie " tekeningen die ze hebben gepresenteerd :s
hondenlosloopgebiedpietersberg op 29-12-2011 11:46
Reacties op facebook op de plannen:
 
Hallo iedereen... mijn voorkeur gaat op 1,2 en (#&@!!!)>3
 
Eerst 2, dan 1.
 
2 en dan 1....of het laten zoals het is :)
 
hallo mijn voorkeur gaat eerst naar 2...1 en dan 3
 
Het voorstel waar ik het meeste in zie is 2 daarna 1 , omdat dan het hart behouden blijft . Voorstel 3 zie ik helemaal niet zitten . En de hondjes ook niet ! En jullie......verzetten veel werk . ♥♥♥
 
Mijn voorkeur is 2,1,3
 
Waf waf ! Ik ben voor 2, dan kan ik lekker blijven rennen en spelen met al mijn hondenvriendjes en -vriendinnetjes !     
hondenlosloopgebiedpietersberg op 29-12-2011 18:48
Reacties uit de mailbox [geanonimiseerd] :
 

Alleereerst onze complimenten voor jullie inzet!
Wij vinden voorstel 3 aanvaardbaar, maar begrijpen niet goed waarom het hart uit het losloopgebied ‘gehapt’ moet worden. Zeker niet als je bedenkt dat de ruimte van het parkeer terrein ook al als natuurgebied wordt ingericht in dit voorstel.
Het compensatiegebied naast Chalet Berglust lijkt ons best praktisch als toegang richting het losloopgebied, maar we begrijpen jullie tegen argumenten (overlast omwonenden en Chalet en drassig) heel goed.
Kortom, onze voorkeur gaat uit naar voorstel 1 of 2. Voorstel 1 lijkt ons het meest logisch.
Vriendelijke groeten

= = = = =

Na bestudering van de door jullie opgestelde alternatieven gaat mijn voorkeur uit naar het tweede voorstel.

Met het eerste voorstel zou ik eventueel kunnen leven, maar het tweede heeft mijn duidelijke voorkeur en vind ik ook het meest logisch gezien de historie van het hondenlosloopgebied (terug naar de oorspronkelijke omvang).

Maar hoe dan ook zijn de beide voorstellen van jullie veel en veel meer in lijn met het doel om het hondenlosloopgebied in zijn huidige vorm en omvang te behouden, dan het derde voorstel waaraan 'de gebete hoond' zich heeft gecommitteerd.

Ik vond de presentatie tijdens de plenaire Raadsvergadering - waar ik helaas niet bij kon zijn - trouwens ronduit indrukwekkend.

En ondanks dat het Burgerinitiatief het niet heeft gehaald, hebben jullie sowieso veel meer gedaan en de 'goede zaak' kwalitatief tien keer beter op de politieke kaart gezet dan de stichting.

Ik zal jullie dan ook blijven steunen waar en indien nodig en ben beschikbaar als klankbord/adviseur of wat dan ook.

Wederom chapeau voor jullie dames!!
Hartelijke groet

= = = = =

Voorkeur voor Voorstel 1, daarna 2.

= = = = =

Hoi,
mijn voorkeur gaat uit naar VOORSTEL 2 (twee)
succes,

= = = = =

Mijn voorkeur zou zijn 1, 2, 3.
Groet,

= = = = =

Onze voorkeur:
voorstel     2
voorstel     1
voorstel     3 à eigenlijk is dit niet eens een     voorstel maar een afdankertje!
Wij vinden dat ze ons niet te kort mogen doen daar het hondenlosloopgebied al behoorlijk is verkleind in de loop der jaren. Vroeger had je het hondenlosloopgebied aan beide zijde van de berg…met daarbij de “vijver” waar de honden in konden spelen en zwemmen. Daarna is het gebied naar 1 kant van de berg verschoven en afgezet met hekken. Die hekken zijn wel goed voor de veiligheid van de honden maar het is al behoorlijk verkleind en daarom stemmen wij voor de eerste 2 voorstellen en zeker niet kleiner. Wij als (honden)belastingbetalers hebben ook rechten niet alleen maarplichten!!
Veel succes…we zullen duimen dat het gaat lukken.
Diervriendelijke groetjes,

= = = = =

Allereerst bedankt voor jullie inspanningen!
Mijn voorkeur gaat uit naar voorstel 2.
Bij weerstand van Gemeente en Natuurmonumenten zou ik het plan “poepsluis” in mijn achterzak houden.
Dit laat zich naar mijn mening prima combineren met voorstel 2.
Succes!
Groetjes en een fijne jaarwisseling,

= = = = =

Onze volgorde op deze 3 voorstellen zou zijn: 2-1-3
HG en succes verder.
Ook een goed 2012!

= = = = =

Namens mijn vrouw, ik en onze hond:
Optie 3
Mvg,

= = = = =

Beste mensen,
hartelijk dank dat jullie je zo goed inzetten voor de honden(bezitters).
Mijn voorkeur gaat achtereenvolgens uit naar:
voorstel 3, voorstel 2, voorstel 1.
Hierbij is voorstel 3 mijn 1e keus.
Met vriendelijke groet,

= = = = =

Woef Woef !
Ik ben voor 2,1,3.
Pootje en knuffel

= = = = =

Mijn voorkeur is 2,1,3.
Groetjes en alvast een fijne jaarwisseling !

= = = = =

Voorstel 1! Voorstel 2. In het rampenscenario voorstel 3.

= = = = =

Dames,
Mijn voorkeur is als volgt: 1. Voorstel 2, 2. Voorstel 1, 3. Voorstel 3.
Ik wens jullie heel veel succes met de verdere onderhandelingen.

= = = = =

Beste burgerinitiatiefneemsters,
Voorstel 2 lijkt ons een prima voorstel gevolgd door voorstel 1. Voorstel 3 is knap waardeloos; een in elkaar gevogeld alternatief gesteund door mensen met weinig, zo niet geen, onderscheidingsvermogen en inzicht.
Hieraan is duidelijk te merken dat  het hen ontbreekt aan visie en dat ze geen moeite hebben gedaan ook maar enig onderzoek te verrichten in het belang van allen.
Als de neuzen al in dezelfde richting moeten waarom zou dat dan perse de richting moeten zijn die de wethouder aangeeft c.q. afdwingt?
Jammer ook dat de Stichting de Gebete Hoond de signalen uit de samenleving nog steeds niet begrijpt.  Het Buurtplatform is tegen voorstel 3 en zo ook de eigenaar van Chalet Bergrust, de 3000 handtekeningzetters en wij, de bewoners van de Sebastianenweg.
Liever hadden wij gezien dat het hele, overigens perfect functionerende, losloopgebied voor de hondenbezitters behouden zou blijven.
Namens de bewoners van de aan de Sebastianenweg gelegen woonhuizen die inmiddels ook al een bezwaarschrift  bij de gemeenteraad hebben ingediend.
(26 ondertekenaars)

= = = = =

Hallo,
mijn voorkeuren: op de 1e plaats: voorstel 1 of voorstel 2, beiden goed
2e plaats: 3e voorstel is veel minder efficiënt, duurder, en moeilijker
gr.

= = = = =

ik vind voorstel 1 het beste , vervolgens voorstel 2 en daarna eigenlijk niks meer want het derde voorstel lijkt wel op een uitlaat plek (luchtplaats) voor gevangenen.
succes dierenvrienden.

= = = = =

Onze voorkeur gaat uit naar optie 2, daarna optie 1 en als daar echt geen overeenstemming over te bereiken is, dan maar optie 3. Verder willen we onze enorme waardering uitspreken voor jullie inzet! Hartelijke groeten en veel succes met de verdere onderhandelingen.

= = = = =

Hallo dames,
Goed werk! Mijn voorkeur gaat uit naar voorstel 2. Voorstel 1 is een goede tweede optie.
Groet en fijne jaarwisseling,

= = = = =

Hallo,
Mijn voorkeur is 2,1,3
2 Is zoals het voorheen was ongeveer
1 Lijkt daar ook wel op, maar niet helemaal
3 Is een duur en niet helemaal duidelijk plan voor mij, ovendien is het hart uit het plan weg dan, dat zou jammer zijn.
Heel veel succes, goed bezig !
Mvrgr

= = = = =

Mijn voorkeur luidt: voorstel 1 of 2, en voorstel 3 NOOIT.
Met vriendelijke groet

= = = = =

Hallo,
Voorstel 2 heeft de voorkeur.
Succes!

= = = = =

2, 1 en nooit 3!

= = = = =

Hallo
mijn voorkeur gaat uit naar oplossing 1
fijne dagen
groet

= = = = =

Lieve mensen,
Ons lijkt voorstel 2 gunstig omdat het lijkt op het “vroegere” losloopgebied.
Hartelijk dank voor al jullie moeite en inzet en wij hopen dat het dan ook in orde komt.
Zelfs vrienden uit Horn komen met hun 2 honden naar Maastricht en we gaan dan altijd een wandeling maken op de berg.
Vriendelijke groeten,

= = = = =

Voorstel 3
Met vriendelijke groet,

= = = = =

hoi Tonnie en Jacqueline,
Hartstikke bedankt voor alle moeite die jullie gedaanhebben, en zoals wel verwacht ga ik voor nr 2
al zou ik het pad door de wei misschien iets anders hebbengelegd, want nu komt t pad nog redelijk kort langs het terras.

= = = = =

   Als ik zo kijk naar de voorstellen dan vind ik plan 3 het slechtste    idee, vanwege de redenen die jullie al als nadelen aangeven en    vanwege de flessehals die halverwege wordt gecreëerd. Ook wordt er    wel een heel grote hap uit het losloopgebied genomen. Nog even los    ervan dat het mij volstrekt onduidelijk is dat Natuurmonumenten zo    nodig van het hele plateau rond St Pieter uitgerekend dát stuk    opeens moet en zal hebben als natuurgebied, terwijl er in overleg    met de omliggende agrariërs mijns inziens ook wel andere    mogelijkheden zijn.
    Kijkend naar oplossing 1 en 2 vind ik oplossing 1 het meest elegant,    het meest tegenmoetkomend aan de bestemming die Natuurmonumenten    voor ogen heeft en het minst ingrijpend voor omliggende gebieden    waaronder Chalet Bergrust. Rest natuurlijk de vraag: waar laat je de    auto als je van buiten Maastricht komt of van elders uit de stad?    Daar moet wel ergens parkeergelegenheid voor komen en niet betaald    svp want dan jaag je de mensen weg. Ik ga dus voor oplossing 1.    Oplossing 2 is een eventuele goede 2e maar ook hier gaat er wel weer    een flink stuk van de berg af.
    groet,

= = = = =

Dank voor de voorstellen; een knap staaltje meedenk- en analiseerwerk n.a.v. de regelmatig zeer geëmotioneerde vergadering in Heugem vorige maand !
 Mijn voorkeur gaat uit naar plan 1.
Als er dan toch iets van het huidige losloopgebied moet verdwijnen, dan maar het gedeelte het dichts bij/langs de weg (veiligheid honden).
veel succes met de voortgang van dit project,

= = = = =

Goede voorstellen van jullie.
Het wijdse van het huidige losloopgebied is geweldig, daar zou niet aan getornd moeten worden.
Als je ziet hoe vaak er problemen ontstaan op de kleine lapjes losloopgebieden in de stad, dit is een ideaal gebied.
Oplossing drie is zo’n raar plan,heel anders dan het gebied dat er nu is, dat is niet te vergelijken.
Mijn voorkeur heeft 1 , daarna 2.
Oplossing drie is pet.
Met vriendelijke groeten,

= = = = =

Mijn voorkeur heeft 3, dan 1 en als laatste2.
En de beste wensen voor 2012!
Yvonne op 29-12-2011 23:51
Tussenstand van de telling:
 
48 mensen hebben hun voorkeur doorgegeven via mail en facebook.
 
Plan 2 heeft de meeste stemmen.
Plan 1 volgt.
Plan 3 heeft de minste stemmen.

Breng vooral je stem uit want deze wordt meegenomen in de komende besprekingen met gemeente Maastricht, Gebete Hoond, Natuurmonumenten en provincie.
 
[ mail ]
Angelina op 30-12-2011 00:27
Mijn voorkeur heeft 2,1 en dan 3
hondenlosloopgebiedpietersberg op 30-12-2011 10:08
Reacties op de voorstellen op facebook:
 
Mijn voorkeur heeft ook 2 1 3.
 
Er is een alternatief plan binnengekomen. Ook welkom!
Alle ideeën zijn van harte welkom!
 
Mijn voorkeur heeft plan 2
 
Voor mij-ons gaat de voorkeur ook uit naar plan 2/1/3... Succes!
 
Done! Wij zijn met ons Amsterdams gezelschap 30,31 en 1 op "
De Berg"!
 
2 / 1 / 3     
hondenlosloopgebiedpietersberg op 30-12-2011 10:10
Beetje frustrerend zijn al die lange verhandelingen met moeilijke woorden die je om de oren vliegen zodra je je een beetje probeert te verdiepen in gemeentelijke danwel provinciale wetgeving en regelgeving en ecologische hoofdstructuur en habitatrichtlijnen en uitbreidingsdoelstelling en en en kalkgrasland en heideschraal en ... pff
‎[ik kan nog even doorgaan maar het vuurwerk buiten speelt mijn honden en daarom mij parten]
 
Ik had in mijn zienswijze staan dat deze documenten voor 'normale' mensen niet lezen zijn. Wat denk je dat ze hierop antwoorden? Het voldoet aan bepaling #@@@%@. Zelfs het antwoord is niet te begrijpen.
 
Kan een jurist je niet helpen met een vertaling naar mensentaal?
 
Er is vanalles op papier gezet over de berg. Vanavond kwam iets voorbij dat maar liefst 150 pagina's telde [alweer]. Daar heb je inderdaad een jurist voor nodig. Euhm, als er een [gratis] jurist in de zaal is, graag!!!
 
Vandaag kreeg ik een brief van de gemeente. Als antwoord op mijn bezwaar op het bestemmingsplan.
Met heel veel moeilijke woorden. En onderaan drie ellenlange links naar websites op internet ... in hun papieren brief dus :/
 
kan je niet een afspraak maken met een van de planjuristen van de gemeente om het je te laten uitleggen?
Ik heb mijn werkplek gedeeld met die lui en vond ze best menselijk...   
Rob Hoenen op 30-12-2011 12:05
2,1,3 in die volgorde willen wij en onze twee border collies graag stemmen. Ik wil graag " de kompleminte" geven aan al die mensen die zich op welke wijze dan ook inzetten voor een optimale oplossing voor mens, dier en natuur op de Sint Pietersberg. Burgerparticipatie is een groot goed en de burgerinitiatiefgroep,, de facebookgroep en alle mensen daarom heen die zich zo geweldig inzetten verdienen een groot compliment. Het is niet makkelijk met zoveel meningen en belangen. Ik ben een grote voorstander van meer natuur en een goed beleid hierom heen. " De berg" is voor mij echter ook een stukje van mijn geschiedenis, iets van " ons allemaal". Natuur en recreatie hoeft zich niet te bijten, ook al lijkt dat nu soms wel zo. De speciale aandacht voor gehandicapten is SUPER! Ik ben ervan overtuigd dat met veel goede wil en zo' n enorme inzet, er in 2012 een mooie oplossing gaat komen waar de meeste mensen, dieren en ook de natuur zich in zal kunnen vinden!
hondenlosloopgebiedpietersberg op 31-12-2011 02:28
Dank je wel Rob!
 
Verdere reacties:
 
Beste Katleen. Je suggereert zelf al een jurist om het te vertalen naar gewone mensentaal. De bedoeling van deze stukken is dat mensen kunnen overzien wat er gaat gebeuren. En, als ze het nodig vinden, bezwaar kunnen maken. Voor de meeste mensen is dat al erg veel gevraagd. Als je dan ook nog een jurist zou moeten inschakelen om alles te begrijpen, vind ik dat het met de democratie droevig gesteld is!
Ik geloof je trouwens meteen katleen dat het best menselijke mensen zijn :-).
 
Hoe herkenbaar (vanuit de politiek).
 
2/1/3
 
Ha die Hannie is genoteerd veur dien hunnekes.
 
2,1,3 ik vind het wel belangrijk dat het toegankelijk word voor minder valide mensen! Fijne jaarwisseling allemaal...
 
Hallo Susan. Je voorkeuren zijn toegevoegd. Alle plannen nemen deze toegang mee. De mensen in de rolstoel hebben op dit moment het grootste probleem met het toegangshek. En natuurlijk het modderpad naar het hart van het gebied. Het is jammer dat het hek naast dat grote hek weggenomen is door Natuurmonumenten, want dan zou ook nu de toegang voor hun een stuk makkelijker gaan.
hondenlosloopgebiedpietersberg op 31-12-2011 02:34
In de Ster op 30-12 een antwoord op de stelling van de week ...De hele tekst:

" Ik kan het niet eens zijn met uw stelling. Mijns inziens willen de indieners van het burgerinitiatief wel water bij de wijn doen. Het hart uit het hondenlosloopgebied halen is alleen geen water bij de wijn maar een heuse aderlating. Toen het compromisplan werd gepresenteerd kon je een bom horen vallen onder de aanwezigen. Het was nog erger dan al verwacht.
De stelling had wat mij betreft mogen luiden: Natuurmonumenten heeft het aan haar eigen starheid en inhaligheid te danken dat er maar geen rust komt op de Sint Pietersberg.
 
Yvonne - Maastricht"
hondenlosloopgebiedpietersberg op 31-12-2011 02:35
En inmiddels is mijn bovenstaande reactie hopeloos verouderd omdat de mensen van het burgerinitiatief zelf met twee compromisplannen zijn gekomen ..
[haal ik ook een keer de krant zegg :/ ]
 
Hé, ik vond het al een super stuk toen ik het las. Het heeft dik verdiend de krant gehaald!!!!!!!!!!
 
Eigenlijk zou wen compromis niet aan de orde mogen zijn, het is toch verbazingwekkend als je er bij stil staat.
 
Tja, Lodewijk. Bij de overdracht van deze voormalige collectieve gronden heeft niemand het nodig gevonden om de rechten van de genieters en gebruikers vast te leggen. Misschien had men toen nog niet het vermoeden dat Natuurmonumenten deze zo slecht zou behartigen! Maar als je toch een beetje inspraak wil hebben kun je natuurlijk je mening uitspreken over de diverse voorstellen die wij aandragen. Wij zullen ons best doen om de belangen van de genieters te behartigen. De plannen die er nu liggen zijn ook onze gemeenteraad te gortig!!! Ik kan niet anders dan concluderen dat Natuurmonumenten een zeer slechte gastheer is en hun imago is navenant.   
hondenlosloopgebiedpietersberg op 03-01-2012 20:56
Nieuwe reacties in de mailbox [geanonimiseerd]
 
 
- voorkeur: voorstel 2
voorstel 1
voorstel 3

===

1,2,3
Warme Groet

===

Mijn voorkeur zou liggen bij plan 2. Het is al mooi als dat gaat lukken. 
Jullie berichten zijn heel helder en duidelijk verwoord. Daar kan de gemeente weer wat van leren.
Heel succes verder, keep it cool,  en een goeie jaarwisseling. 2012 wordt het jaar van het Hondenlosloopgebied Pietersberg. Laat dat alleen duidelijk zijn.

===

voorstel 2 het beste!!
voorstel 1
voorstel 3 is belachelijk!!! dus die wordt t nooit!!!!

===

2,1,3 ik vind het wel belangrijk dat het toegankelijk word voor minder valide mensen! Fijne jaarwisseling allemaal...

===

Heidi Hillebrand op 03-01-2012 21:55
Doe maar optie 2.
hondenlosloopgebiedpietersberg op 04-01-2012 17:55
Meer reacties uit de mailbox:
 
- Ik kan uit voorstel een en twee niet de afbakening van de hondenlosloopweide opmaken, of is dat dat groene lijntje dat buiten de kaart doorloopt? Indien het de huidige situatie betreft en er dus toch een hap uit de wei moet dan heb ik voorkeur voor voorstel 2.Groetjes

= = =

Wij vinden voorstel 1 het beste!
Veel succes met de onderhandelingen.

= = =

Hallo, ik ga voor voorstel 2.
Groet

= = =

voorstel 2.
Mocht dat niet lukken, dan voorstel 1.

= = =

Dank voor het vele werk.
Ik kies voor Nr. 2!!
MVG

= = =

Als ik de alternatieven overweeg, lijkt mij alternatief 2 debeste keuze, dus bij dezen.
Met vriendelijke groet,

= = =

Doe mij toch maar (hihi) voorstel 1(kom je voor een groter deel tegemoet aan NM en blijft het qua vorm het meest lijken op wat het nu is (Ik weet niet hoe het vroeger was.). Dan 2.

= = =
 
Hallo  beste Pieterbergers,
De opties gelezen en overwogen hebbende lijkt ons optie 2 de meest hondvriendelijke, waar ook wij tweevoeters mee uit de weg kunnen n’est-ce pas?
Groetjes

= = =

- -  had alleen de voorkeur uitgesproken over t tweede voorstel.
De volgorde m.b.t.alle voorstellen ,is voor ons:
T Beste nr.2 Dan 1 en 3!
Chapeau voor jullie inzet!!!!

= = =
 
Ga ervoor,voor2

hondenlosloopgebiedpietersberg op 07-01-2012 17:11
facebook:
 
Zag je reactie op de weblog staan, Rob . Hartelijk dank :)
In de statistieken van de weblog komt het ip-adres van gemeente Maastricht regelmatig voorbij dus dan weten ze meteen hoe erover gedacht wordt ;)
 
Ik heb ook al negatieve reacties gehad...Wat iemand uit Eijsden eigenlijk te maken had met het hondenlosloopgebied " van Maastricht" , waar ik me mee bemoeide. Nou...dat ken ik wel vanuit de politiek dus...nou ga ik er net mee door ;-)
 
Oh meen je dat nou .. het losloopgebied is juist iets dat ver boven Maastricht uitstijgt. 'Euregionale functie' noemden ze het in de Limburger [geloof ik]. En .. iedereen mag een mening hebben en geven, toch?
 
De berg is voor iedereen. Dus ook voor hondjes uit Eijsden!!

 
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
 
* Wie runt deze weblog?
 
 
* Foto's van hondjes op de berg 
 
 
Waarom het losloopgebied moet en mag blijven zoals het nu is:
 
 
 
 
 
* Wil je laten weten wat jij speciaal en leuk en onmisbaar vindt aan het losloopgebied op de Sint Pietersberg? Mail dan je mening en/of foto. Je reactie zal hier worden geplaatst
 
 
   
 
 
 
 
* Voor info mail stichting De Gebete Hoond  info@gebetehoond.nl
 
 
* Om op een bericht [log] te kunnen reageren klik op 'reactie' links onder het bericht
 
  
 
Links
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

  
 
Lady ziet het niet zitten om verbannen te worden naar een klein veldje
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl